14 generationer med rod i marsken
 Herredsfoged Troels Winther og hans efterslægt
- og andre sønderjyske slægter


  Troels Winthers våben

Velkommen

”14 generationer med rod i marsken” er primært en efterslægtstavle for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Sønderjylland, der levede for over 500 år siden, og som er stamfar til en uhyre omfattende slægt, der må betegnes som Danmarks største sammenhængende slægt.

Til højre ses 4 links, og vi vil opfordre brugere af tavlen til at læse link 1 og 2, inden man går i gang med at søge efter personer. Link 1 er en generel indledning til tavlen med diverse baggrundsoplysninger, og link 2 indeholder en lang række praktiske informationer om den måde, vi præsenterer oplysningerne om de enkelte efterkommere på.

Ud over efterslægtstavlen for Troels Winther indeholder hjemmesiden også oplysninger om en række andre sønderjyske slægter, der har forbindelse med Troels Winther-efterslægten f.eks. gennem ægteskaber. Arbejdet med udlægning af sådanne slægter foregår til stadighed, så der efterhånden vil blive mulighed for, at en bruger, der er Troels Winther-efterkommer, også kan få oplysninger om andre sønderjyske aner.

Tavlen er naturligvis ikke færdig og er heller ikke på nogen måde fejlfri. Derfor vil vi meget gerne modtage kritik, kommentarer, supplerende oplysninger m.m., som kan gøre den mere komplet og korrekt, og håber på en god, konstruktiv dialog med brugerne af tavlen. Svend Jacobsen (svjac42(snabel-a)gmail.com) og Hans-Ole Mørk (haomoerk(snabel-a)gmail.com)


Temaartikler

feature 1 1. Indledning

Generel indledning til tavlen med diverse baggrundsoplysninger.

feature 2 2. Information til tavlen

Indeholder en lang række praktiske informationer om den måde, vi præsenterer oplysningerne om de enkelte efterkommere på.

feature 3 3. Første del af Svend Jacobsens artikel i Personalhistorisk Tidsskrift (2007:1), der indeholder dokumentation for slægtens forgreninger i de første 6 slægtled.

feature 4 4. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl

Supplement til artiklen under link 3, skrevet i 2011 som dokumentation for en ny gren af slægten, opdaget efter at artiklen blev skrevet.

 
Kontakt

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, så skriv til os.