14 generationer med rod i marsken
 Herredsfoged Troels Winther og hans efterslægt
- og andre sønderjyske slægter

Skifteprotokol for Schackenborg GodsKildeoplysninger